Menu
Obec Němčičky
Němčičkyokres Znojmo

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a místní poplatek ze psů pro rok 2024

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek ze psů pro rok 2024.

 Dne 29.11.2023 vydalo zastupitelstvo obce Němčičky novou obecně závaznou vyhlášku  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místním poplatku ze psů.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí pro rok 2024 částku ve výši 700,- Kč

za trvale přihlášenou osobu v obci / rok

- za nemovitost v obci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba / rok

Poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč / rok.

Za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 100,- Kč / rok.

Poplatek můžete uhradit od 01.01.2024 na č.ú. 25229741/0100, do variabilního symbolu uveďte číslo popisné.

V hotovosti se bude poplatek vybírat v kanceláři obecního úřadu od 15.01.2024.