VÝROČNÍ ZPRÁVAo činnosti úřadu Obce Němčičky v oblasti poskytování informací za rok 2017

 1. Počet písemně podaných žádostí o informace:
  V roce 2017 byly podány 4 písemné žádostí o informace.
 2. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí:
  V roce 2017 nebylo podáno žádné odvolání.
 3. Přezkoumání rozhodnutí soudem:
  V roce 2017 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
 4. Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:
  V roce 2017 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
  .