Žádost na GDPR ze dne 22.5.2018

 Vážení,

na Vaši žádost Vám sděluji:

  1. že výkon pověřené osoby pro ochranu osobních údajů nám zajišťuje svazek obcí, jehož jsme členem.
  2. že odměnu pověřence tudíž vyplácí svazek obcí. Obec zatím nehradila žádné příspěvky na tohoto pověřence.
  3. že jsme v roce 2017 a 2018 v souvislosti s implementací nařízení GDPR nevynaložili žádné náklady.
  4. že se zaměstnanec obce i starosta zúčastnili několika školení, které byly zdarma. Nevynaložili jsme žádné vícenáklady na sepis a přípravu dokumentace, protože materiály nám dodal svazek jako pověřená osoba zdarma. IT produkty a služby s nimi související jsme také nehradili žádné. Do budoucna ale počítáme v souvislosti s lepším zabezpečením dat a s úpravou IT s mírným zvýšením nákladů v řádu jednotkách tisící Kč.  S pozdravem Marta Saletová účetní

Žádost ze dne 28.6.2018