Drobečková navigace

Obec Němčičky > Historie

Historie

Z rodinných alb

Z knihy Vlastivěda moravská

Tragédie v obci 1927

Tragédie v obci

1.světová válka

2.světová válka

Vzpomínka havárie britského bombardéru

Jak se žilo

Třešně a Němčičky

Vesnička Němčičky se rozkládá v malebném údolí asi 12 km severně od Znojma. Vesnicí protéká malý potůček. První písemná zmínka o Němčičkách je z roku 1353, kdy paní Strezna z Němčic darovala celý svůj statek s vinicemi, lukami, lesy, pastvinami a s veškerým příslušenstvím Filipovi z Kosník.
Dávná minulost je zachycena ve  Vlastivědě moravské. Jména tratí nás rovněž seznamují s některými událostmi minulých staletí: Šibeničné, Mlýnské, Velké a Malé Jezero, Nad Vápenicí, V Zabitých , Hora.
Pravěké osídlení je doloženo nálezy z období neolitu a eneolitu. Zajímavým nálezem je hrob z doby bronzové, který objevili místní rolníci v roce 1923. Při jarní orbě chtěli odstranit veliké kameny, které jim překážely. Po jejich odstranění byla nalezena kostra obličejem obráceným k východu, na rukou měla spirálové bronzové náramky, našly se i obě náušnice. Na  jiných místech byly objeveny žárové hroby s popelnicemi. Při úpravě silnice na okraji obce bylo odhaleno hromadné pohřebiště, pravděpodobně z doby morové epidemie.
V počátku 14. století byla na skalnatém pahorku vybudována gotická tvrz. Šlo zřejmě  o strážní věž, která měla souvislost s nedalekým Lapikusem. V okolí zříceniny byly nalezeny kovové hroty kopí, šípů a zbytky hliněných nádob. V roce 1898 byla na základě úředního rozhodnutí  rozpadající se tvrz  důvodu bezpečnosti zbourána.
Ještě za třicetileté války patřila obec společně s Plavčí jevišovickému panství. V r. 1743 prodala Marie Antonie Palffová velkostatek Plaveč, Rudlice a Němčičky, část Mikulovic a dvůr ve Tvořihrázi Janu Václavu Widmannovi. Panství Plaveč pravidelně diktovalo roboty: chalupníci v létě denně pěšky, pololáníci od jara do sv. Václava 7 dní s potahem, 12 dní pěšky v zimě 6 dní s potahem (měsíčně).Občané Němčiček se zúčastnili i poslední selské vzpoury, která proběhla v roce 1821 v Rudlicích.Jednalo se o odmítání roboty. Jedenáct vůdců vzpoury bylo dopraveno vojenskou eskortou do brněnské věznice. Mezi nimi byli i dva občané Němčiček. V roce 1924 byla provedena parcelace půdy. Velkostatkáři Widmanovi byla odebrána část pozemků o výměře 18 ha. Tato půda byla přidělena do užívání 22 zemědělcům z Němčiček a Rudlic. V  roce 1949 bylo v obci založeno JZD, do kterého postupně vstoupili místní zemědělci. Nejdéle soukromě hospodařil pan Ambrozek František z čísla 12.

Němčičky (rondel-kultura Moravská Malovaná Ia)

URL tohoto příspěvku:
http://forum.valka.cz

Němčičky

Tento rondel se nachází v okrese Znojmo, na levém břehu Jevišovky, 300 m severně od jejího údolí, v části zvané „Horní kusy“ v nadmořské výšce 265-270 m. Objevení rondelu se váže k počátkům organizované letecké (Bálek roku 1985) prospekce na Moravě, kombinované s geofyzikálním měřením. Příkop je hrotitého tvaru. Archeologický ověřovací výzkum byl proveden roku 1988. Rondel sám je spíše elipsovitého tvaru s delší osou SSZ-JJV. Délka této osy je 75 m, vedlejší příčná osa má 65 m. Šířka příkopu se pohybuje v rozmezí 5-8 m. Samotný příkop je na čtyřech místech rozdělen vstupy o šířce kolem 2 m, ty jsou orientovány přibližně ve směru hlavních světových stran. Geofyzikální anomálie nasvědčují, že by snad mohly být přítomny dvě vnitřní palisády. Datovat můžeme tento objekt nejspíše do MMK Ia.

Literatura:
Podborský, V. a kol., Pravěká sociokultovní architektura na Moravě : Primeval socio-ritual architecture in Moravia. Brno, 1999. ISBN 80-210-2194-2.

Rekonstrukce rondelu z období neolitu v Künzing-Unternberg
Rondel je monumentální pravěká stavba kruhového půdorysu. Objevuje se v Podunají v průběhu neolitu, odkud se rozšiřují na západ na Moravu, do Čech, Bavorska, Porýní a v eneolitu až do Británie.

Z knihy : Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů hrádků a tvrzí

Dlouhodobá předpověď počasí

Letecká havárie 1944

Vzpomínková akce

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Archiv
pomnik letcum_deska_detail.jpg Letecká naučná stezka

ZNOJEMSKÝ VOKURCI

odkaz

 

Kniha návštěv

příspěvků: 12