Drobečková navigace

Obec Němčičky > Aktuality

Aktuality


Tradiční masopust

Datum konání: 10. 2. 2018

Bez názvu.png


Publikováno 2. 2. 2018 8:21

Změna svozu komunálního odpadu

Datum konání: 6. 1. 2018

Svozová firma FCC Znojmo s.r.o. oznamuje, že svoz komunálního odpadu bude v tomto týdnu přesunut z pátku 5.1.2018 na  sobotu 6.1.2018.


Publikováno 4. 1. 2018 8:22

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

Datum konání: 2. 1. 2018 - 2. 2. 2018

FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

nám. Svobody 4, 602 00 Brno

Tel.: 542 191 111

 Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí (tisková zpráva)

 Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018 nejpozději do 1. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 23. do 30. ledna využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

22. 1. 2018

23. 1. 2018

24. 1. 2018

25. 1. 2018

26. 1. 2018

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 14:00

29. 1. 2018

30. 1. 2018

31. 1. 2018

1. 2. 2018

2. 2. 2018

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 15:30

8:00 – 14:00

 Konkrétní územní pracoviště, které spravuje spis daného poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji.

Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje.

 Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2017 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích let, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.

 

V Brně dne 2. 1. 2018

 JUDr. David Stančík Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

náměstí Svobody 4, Brno

 


Publikováno 2. 1. 2018 12:15

Hasičský ples 3.2.2018

Datum konání: 3. 2. 2018

Hasičský ples 2018.pdf


Publikováno 20. 12. 2017 14:26

Čištění komínů na tuhá paliva

Datum konání: 13. 12. 2017

 

Kominictví Křivánek provede čištění komínů na tuhá paliva

dne 13.12.2017 v 11,00 hod


Publikováno 11. 12. 2017 10:53

ČSSZ informuje klienty o změně provozu pokladen

Datum konání: 4. 12. 2017 - 3. 1. 2018

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) informuje klienty o změně provozu pokladen, která souvisí s koncem letošního roku. Pokladny pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti na okresních správách sociálního zabezpečení, na Pražské správě sociálního zabezpečení a jejich územních pracovištích, na Městské správě sociálního zabezpečení v Brně (OSSZ), budou otevřeny naposledy ve středu 20. 12. 2017.

Ve středu 27. 12. 2017 budou pokladny OSSZ zcela uzavřeny.

Klienti, kteří budou chtít v uvedený den zaplatit pojistné, mohou využít k zaplacení pojistného bankovní převod nebo poštovní poukázku na přepážce České pošty.

Pojistné za listopad musí být připsáno na účtu příslušné OSSZ nejpozději ve středu 20. 12. 2017.

Od středy 3. 1. 2018 budou pokladny OSSZ otevřeny v běžném režimu.

Úprava provozu pokladen OSSZ je vyvolána přijatým opatřením České národní banky spočívajícím v zajištění včasného zúčtování všech plateb se státním rozpočtem na konci roku ve smyslu platných rozpočtových pravidel.

Pokladna pro mimořádné hotovostní výplaty důchodů v ústředí ČSSZ v Praze bude v pátek 29. 12. 2017 zavřena. Od úterý 2. 1. 2018 bude tato pokladna otevřena v běžném režimu.

Uvedená informace je k dispozici na http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/171201-ve-stredu-27-prosince-2017-bude-omezen-provoz-pokladen-ossz.htm


Publikováno 5. 12. 2017 8:23

Volby přísedících pro období 2018-2022

Datum konání: 29. 12. 2017

Volby přísedících pro období 2018-2022.pdf


Publikováno 21. 11. 2017 10:49

RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ V BĚHAŘOVICÍCH

Datum konání: 25. 12. 2017

rybovka plakat1.jpg


Publikováno 24. 10. 2017 8:46

Upozornění JMK na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Datum konání: 31. 12. 2017

 

Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.

Touto cestou si Vás dovolujeme požádat, abyste o této skutečnosti vhodnou formou informovali občany ve vašich obcích a v případě, že vlastní pozemky pod silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, aby se tito občané s nabídkou na prodej pozemků přednostně obraceli na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

otisk razítka

Ing. Petr Beneš

vedoucí odboru

 


Publikováno 13. 10. 2017 8:36

Cyklistické závody MUDr. Josefa Moudrého

Datum konání: 24. 6. 2002 - 24. 6. 2016

Mikulovice_casovka_2016_pro www.pdf


Publikováno 13. 6. 2016 9:32

Daně zaplatíte na poště složenkou zdarma!

Leták - daňová složenka - placení zdarma.pdf

slozenka_info_pro_obcany.pdf

slozenka_pokyny.pdf


Publikováno 1. 3. 2016 14:31

Informace o bezplatném poradenství pro občany

Datum konání: 15. 9. 2015 - 1. 3. 2016

Bezplatné poradenství - zaměstnání.docx


Publikováno 10. 2. 2016 17:26

Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně obce

Datum konání: 1. 1. 2016 - 29. 2. 2016

Informace pro občany.pdf


Publikováno 5. 1. 2016 8:16

Dne 10.7.2014 uzavření OSSZ Znojmo

Ve čtvrtek dne 10.7. uzavření OSSZ Znojmo.docx


Publikováno 4. 7. 2014 11:13

Napsali o nás v tisku 25.6.2014

Datum konání: 25. 6. 2014 - 19. 7. 2014

 článek 25.6.2014


Publikováno 25. 6. 2014 10:42