Drobečková navigace

Obec Němčičky > Aktuality

Aktuality


Čištění komínů na tuhá paliva

Datum konání: 13. 12. 2017

 

Kominictví Křivánek provede čištění komínů na tuhá paliva

dne 13.12.2017 v 11,00 hod


Publikováno 11. 12. 2017 10:53

ČSSZ informuje klienty o změně provozu pokladen

Datum konání: 4. 12. 2017 - 3. 1. 2018

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) informuje klienty o změně provozu pokladen, která souvisí s koncem letošního roku. Pokladny pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti na okresních správách sociálního zabezpečení, na Pražské správě sociálního zabezpečení a jejich územních pracovištích, na Městské správě sociálního zabezpečení v Brně (OSSZ), budou otevřeny naposledy ve středu 20. 12. 2017.

Ve středu 27. 12. 2017 budou pokladny OSSZ zcela uzavřeny.

Klienti, kteří budou chtít v uvedený den zaplatit pojistné, mohou využít k zaplacení pojistného bankovní převod nebo poštovní poukázku na přepážce České pošty.

Pojistné za listopad musí být připsáno na účtu příslušné OSSZ nejpozději ve středu 20. 12. 2017.

Od středy 3. 1. 2018 budou pokladny OSSZ otevřeny v běžném režimu.

Úprava provozu pokladen OSSZ je vyvolána přijatým opatřením České národní banky spočívajícím v zajištění včasného zúčtování všech plateb se státním rozpočtem na konci roku ve smyslu platných rozpočtových pravidel.

Pokladna pro mimořádné hotovostní výplaty důchodů v ústředí ČSSZ v Praze bude v pátek 29. 12. 2017 zavřena. Od úterý 2. 1. 2018 bude tato pokladna otevřena v běžném režimu.

Uvedená informace je k dispozici na http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/171201-ve-stredu-27-prosince-2017-bude-omezen-provoz-pokladen-ossz.htm


Publikováno 5. 12. 2017 8:23

Volby přísedících pro období 2018-2022

Datum konání: 29. 12. 2017

Volby přísedících pro období 2018-2022.pdf


Publikováno 21. 11. 2017 10:49

RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ V BĚHAŘOVICÍCH

Datum konání: 25. 12. 2017

rybovka plakat1.jpg


Publikováno 24. 10. 2017 8:46

Upozornění JMK na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Datum konání: 31. 12. 2017

 

Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.

Touto cestou si Vás dovolujeme požádat, abyste o této skutečnosti vhodnou formou informovali občany ve vašich obcích a v případě, že vlastní pozemky pod silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, aby se tito občané s nabídkou na prodej pozemků přednostně obraceli na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

otisk razítka

Ing. Petr Beneš

vedoucí odboru

 


Publikováno 13. 10. 2017 8:36

Cyklistické závody MUDr. Josefa Moudrého

Datum konání: 24. 6. 2002 - 24. 6. 2016

Mikulovice_casovka_2016_pro www.pdf


Publikováno 13. 6. 2016 9:32

Daně zaplatíte na poště složenkou zdarma!

Leták - daňová složenka - placení zdarma.pdf

slozenka_info_pro_obcany.pdf

slozenka_pokyny.pdf


Publikováno 1. 3. 2016 14:31

Informace o bezplatném poradenství pro občany

Datum konání: 15. 9. 2015 - 1. 3. 2016

Bezplatné poradenství - zaměstnání.docx


Publikováno 10. 2. 2016 17:26

Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně obce

Datum konání: 1. 1. 2016 - 29. 2. 2016

Informace pro občany.pdf


Publikováno 5. 1. 2016 8:16

Dne 10.7.2014 uzavření OSSZ Znojmo

Ve čtvrtek dne 10.7. uzavření OSSZ Znojmo.docx


Publikováno 4. 7. 2014 11:13