Drobečková navigace

Obec Němčičky > Aktuality

Aktuality


Svoz nebezpečného odpadu

Datum konání: 30. 3. 2019

Svoz nebezpečného odpadu 2019.docx


Publikováno 19. 2. 2019 11:54

Dětský karneval

Datum konání: 17. 3. 2019

Dětský karneval 2019.pdf


Publikováno 5. 2. 2019 10:18

Tradiční masopust

Datum konání: 2. 3. 2019

plakát masopust 2019.pdf


Publikováno 5. 2. 2019 10:12

Tradiční hasičský ples - 16.2.2019

Datum konání: 16. 2. 2019

 

Sbor dobrovolných hasičů Němčičky Vás srdečně zve na tradiční HASIČSKÝ PLES, který proběhne v sobotu 16.2.2019 od 20:00 hodin v KD Němčičky.


Publikováno 11. 1. 2019 8:37

Čištění komínů dne 16.1.2019

Datum konání: 16. 1. 2019

 

Kominictví Křivánek provede čištění komínů na tuhá paliva

dne 16.1.2019 od 8:00 hodin


Publikováno 11. 1. 2019 8:09

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

Datum konání: 31. 1. 2019

TZ Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí.docx


Publikováno 4. 1. 2019 9:22

Nabídka služeb Oblastní charity Znojmo

Datum konání: 31. 12. 2019

Charitní služby

Potřebujete pomoc a nevíte na koho se obrátit? Oblastní charita Znojmo nabízí služby např. Seniorům, tělesně postiženým, Matkám a otcům v tísni, osobám v tíživé životní situaci a další činnost. Více informací se můžete dočíst ve výročních zprávách. Zde najdete všechny služby, které poskytujeme:

Charitní poradna Znojmo

V centru pomáháme bezplatně, nestranně a důvěrně osobám v nepříznivé sociální situaci. Seznamujeme uživatele s jejich právy, povinnostmi a dostupnými službami. Učíme je vyjádřit jejích potřeby a hájit jejich oprávněné zájmy. více informací 

 

Charitní ošetřovatelská služba

Službu zajišťujeme v domácím prostředí, na základě indikace obvodního nebo ošetřující lékaře, převazy bércových vředů, dekubitů, pooperačních ran, odběry krve, aplikace injekcí, infuzí, ošetřovatelskou rehabilitaci u klientů s poruchami hybnosti, komplexní péči o pacienty v terminálním stádiu /paliativní péči/. Odborné výkony provádí tým diplomovaných zdravotních sester. Ošetření poskytujeme denně, včetně sobot a nedělí, po celém znojemském okrese. více informací  

 

Charitní pečovatelská služba

 

Službu poskytujeme ve Znojmě a v obcích znojemského regionu. Pečovatelské úkony: pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru , pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. více informací 

 

Denní stacionář sv. Damiána

V denním stacionáři poskytujeme služby osobám s mentálním postižením, kombinovanými vadami i rysy autismu ve věku 7 až 64 let, které zpravidla bydlí doma se svou rodinou, jež o ně pečuje. Jejich situace jim nedovoluje, aby pracovaly, a zároveň nejsou schopny trávit čas samy, bez pomoci další osoby. Proto svou provozní dobou - pondělí až pátek od 6:30 do 15:30 hod. – v denním stacionáři doplňujeme péči rodiny. Jde o komplexní péči a zároveň o podporu rozvoje jedince, kterými přispíváme ke zlepšení kvality a usnadnění běžného života. . více informací 

 

 

Dílna sv. Kláry

je sociálně terapeutická dílna pro dospělé lidi s duševním onemocněním ve věku 19 – 64 let. Pomáháme těmto lidem zmírnit různé důsledky jejich onemocnění a vrátit se do běžného života. Nabízíme činnosti pracovní terapie, vzdělávací činnosti, skupinové programy, nácvik vedení domácnosti, činnosti, při kterých pečují o své fyzické zdraví – plavání, cvičení, vycházky, výlety apod. Všechny činnosti probíhají podle individuálních potřeb našich uživatelů a v individuálním tempu. více informací 

 

Dobrovolnické centrum

Skrze dobrovolníky přinášíme konkrétní pomoc potřebným lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Dobrovolníci nám pomáhají v našich projektech, pomáhají při práci s uživateli, při dobročinných akcích Charity, při sbírkách a při mimořádných událostech a krizových situacích. Dobrovolníkem se může stát osoba starší 15ti let. více informací 

 

 

Domácí hospic ZNOJMO

Díky dotační podpoře Jihomoravského kraje se zapojila do projektu podpory Domácí hospicové péče i Oblastní Charita Znojmo spolu se Spolkem Konipaska.

Vzájemnou spoluprací se podařilo vytvořit multidisciplinární tým odborníků, kteří nabízejí specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým, kteří o ně doma celodenně pečují. Poskytují rodině podporu, umožňující, aby člověk v posledním období života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení. více informací

 

Domov pro matky a otce v tísni

 

V Domově pomáháme matkám a otcům s dětmi popř. těhotným ženám v tíživé životní situaci a podporujeme matky a otce k plnohodnotnému životu. více informací 

 

 

Magdala - terénní služba Znojmo

Poskytujeme pomoc a podporu především ženám poskytujícím placené sexuální služby na Znojemsku, při návratu k běžnému způsobu života. Dále poskytujeme základní sociální poradenství, prevenci v oblasti pohlavně přenosných chorob a obchodu s lidmi. Projekt je také zahrnut do komplexního programu primární prevence města Znojma (preventivní program pro žáky a studenty 14 – 16 let). více informací

 

Klub Coolna Znojmo

Pomáháme zlepšit kvalitu života dospívajících a mladých dospělých a předcházet rizikovému chování prostřednictvím nabídky sociálních služeb, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory, vzdělávacích aktivit a zajištění bezpečného prostoru (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity. Službu poskytujeme ve Znojmě a Moravském Krumlově. více informací

Klub Coolna v Moravském Krumlově

Pomáháme zlepšit kvalitu života dospívajících a mladých dospělých a předcházet rizikovému chování prostřednictvím nabídky sociálních služeb, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory, vzdělávacích aktivit a zajištění bezpečného prostoru (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity. Službu poskytujeme ve Znojmě a Moravském Krumlově. více informací

Osobní asistence

je terénní služba zaměřená na pomoc osobám se zdravotním postižením - tělesným, mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Službu poskytujeme ve znojemském regionu a je určena pro děti, mládež a dospělé do 64 let. Uživatele podporujeme v soběstačnosti a tím jim umožňujeme setrvání v přirozeném prostředí. Službu poskytujeme bez časového omezení, v přirozeném prostředí a při činnostech, které uživatel potřebuje. více informací 

 

Rodinný sociální asistent

Podporujeme rodiny s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé životní situace zajistit optimální výchovu a péči svým dětem. Pomáháme rodinám posilovat rodičovské dovednosti a schopnosti, poskytujeme rodičům pomoc při řešení obtíží dětí ve škole a při přípravě na vyučování, při výchovných obtížích či péči o domácnost; pomáháme se zadlužeností rodiny, se získáním zaměstnání, s bydlením, s komunikací s úřady apod. více informací 

 

 

Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel

V Ateliéru pracujeme s lidmi s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Učíme uživatele nácvikům různých pracovních činností, pečovat o vlastní osobu, poznávat  jejich okolí a umět trávit  volný čas vhodnými způsoby. více informací

 

 

Tereza - krizová pomoc Znojmo

 

Podporujeme oběti domácího násilí při jejich úsilí o normalizaci života, obnovení sebedůvěry a o samostatné a bezproblémové fungování ve společnosti. Klademe důraz na zajištění bezpečí obětí a jejich dětí. více informací 


Publikováno 20. 12. 2018 9:23

Česká mše vánoční

Datum konání: 29. 12. 2018 - 30. 12. 2018

Česká mše vánoční 2018.pdf


Publikováno 19. 12. 2018 13:52

Změna svozu komunálního odpadu v 1. týdnu roku 2019

Datum konání: 5. 1. 2019

Změna svozu komunálního odpadu v 1. týdnu roku 2019, a to z pátku 4.1.2019 na sobotu 5.1.2019.


Publikováno 19. 12. 2018 13:41

Mikulášská nadílka

Datum konání: 5. 12. 2018

Mikuláš_plakát 2018.-page-001.jpg


Publikováno 29. 11. 2018 11:38

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 21.11.2018 v 17 hod.

Datum konání: 21. 11. 2018


Publikováno 9. 11. 2018 8:35

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 21. 11. 2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

 Dne 21.11.2018 od 07:30 do 15:30

 celá obec Němčičky - tj.

 1)Domácnosti, provozy a zařízení napájené z distribuční trafostanice TS Němčičky - Obec (620395)

 2)Odběratelská trafostanice Němčičky - ZD (č. 620396) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

 Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

 Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

 Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

 Děkujeme Vám za pochopení.

 E.ON Distribuce, a.s.


Publikováno 2. 11. 2018 9:18

Dobročinný bazárek

Datum konání: 2. 11. 2018 - 3. 11. 2018

Český červený kříž Mikulovice pořádá v pátek od 13,00 do 19,00 hodin a v sobotu od 8,00 do13,00 hodin dobročinný bazárek v zasedací místnosti OÚ Mikulovice.

Výtěžek z prodeje ošacení bude věnován pro matky v tísni.

Prosím, přijďte i vy nakoupit ošacení z druhé druhy za symbolické ceny a podpořit tuto akci.

 Kloudová Anna, ČČK Mikulovice


Publikováno 31. 10. 2018 10:37

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY - MUDr. JANA ŠVEJDOVÁ

Datum konání: 30. 11. 2018

Změna pracovní doby MUDr.Švejdová.pdf


Publikováno 4. 10. 2018 11:32

Psy Island 2018 v areálu autocampu Výr

Datum konání: 7. 9. 2018 - 9. 9. 2018

Oznamujeme vám, že ve dnech 7. 9. 2018 – 9. 9. 2018 bude pořádán hudební festival Psy Island 2018 v areálu autocampu Výr, který byl povolen rozhodnutím povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky obce Výrovice č. 1/2015, o zajištění veřejného pořádku při provozování veřejnosti přístupných kulturních akcích.


Publikováno 31. 8. 2018 11:28


Dlouhodobá předpověď počasí

Letecká havárie 1944

Vzpomínková akce

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015

Rok 2014
pomnik letcum_deska_detail.jpg Letecká naučná stezka

ZNOJEMSKÝ VOKURCI

odkaz

 

Kniha návštěv

příspěvků: 11