Drobečková navigace

Obec Němčičky > Aktuality

Aktuality


Nabídka zaměstnání- hostinec U Stočků

Datum konání: 27. 3. 2019 - 15. 4. 2019

Hostinec U Stočků v Mikulovicích nabízí možnost brigády nebo pracovní příležitosti.

Mzda a pracovní doba dohodou, nabízíme cestovné a možnost ubytování. 

 

Informace na čísle: 775585008-9

 

Děkuji. 

 

Stanislav Gröhling 

 

Mikulovice 131


Publikováno 27. 3. 2019 16:01

Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného pro včely

Datum konání: 25. 3. 2019 - 30. 3. 2019

Oznámení o oplikaci přípravku.pdf


Publikováno 25. 3. 2019 7:39

Sběr použitého šatstva

Datum konání: 25. 3. 2019 - 5. 4. 2019

Sběr použitého šatstva pro Občanské sdružení Diakonii Broumov proběhne

 

od 25.3. do 5.4.2019

 

  • místo:  Kulturní dům Němčičky

donést můžete - letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2) - vše čisté

lůžkoviny - vatované přikrývky, prostěradla, polštáře a deky -vše čisté

domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené

obuv - veškerou nepoškozenou

hračky - nepoškozené a kompletní


Publikováno 19. 3. 2019 9:40

Ztracený pes

Datum konání: 22. 3. 2019

Ztracený pes.pdf


Publikováno 18. 3. 2019 12:53

Očkování psů proti vzteklině

Datum konání: 16. 3. 2019

 

                          

   Očkování psů proti vzteklině

     Očkování proti vzteklině proběhne v sobotu  16.3.2019 

            od  9.45 - 10.15 hod

Cena očkování proti vzteklině za jednoho psa je 120,- KčOčkovací průkazy s sebou.

             Možno zakoupit : tablety na odčervení pro psy a kočky

        : kapky a obojky proti  blechám a klíšťatům pro psy a kočky

                                       : Sulfadimidin  a Trisulmix pro králík

                                       : Helmigal - odčervení pro prasata

 

     MVDr. Štěpánka Illková, Únanov 378,tel. 737 900 718

                                                                    


Publikováno 25. 2. 2019 10:48

Svoz velkoobjemového odpadu

Datum konání: 2. 4. 2019

Svoz velkoobjemového odpadu 2019.docx


Publikováno 19. 2. 2019 11:55

Svoz nebezpečného odpadu

Datum konání: 30. 3. 2019

Svoz nebezpečného odpadu 2019.docx


Publikováno 19. 2. 2019 11:54

Dětský karneval

Datum konání: 17. 3. 2019

Dětský karneval 2019.pdf


Publikováno 5. 2. 2019 10:18

Tradiční masopust

Datum konání: 2. 3. 2019

plakát masopust 2019.pdf


Publikováno 5. 2. 2019 10:12

Tradiční hasičský ples - 16.2.2019

Datum konání: 16. 2. 2019

 

Sbor dobrovolných hasičů Němčičky Vás srdečně zve na tradiční HASIČSKÝ PLES, který proběhne v sobotu 16.2.2019 od 20:00 hodin v KD Němčičky.


Publikováno 11. 1. 2019 8:37

Čištění komínů dne 16.1.2019

Datum konání: 16. 1. 2019

 

Kominictví Křivánek provede čištění komínů na tuhá paliva

dne 16.1.2019 od 8:00 hodin


Publikováno 11. 1. 2019 8:09

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

Datum konání: 31. 1. 2019

TZ Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí.docx


Publikováno 4. 1. 2019 9:22

Nabídka služeb Oblastní charity Znojmo

Datum konání: 31. 12. 2019

Charitní služby

Potřebujete pomoc a nevíte na koho se obrátit? Oblastní charita Znojmo nabízí služby např. Seniorům, tělesně postiženým, Matkám a otcům v tísni, osobám v tíživé životní situaci a další činnost. Více informací se můžete dočíst ve výročních zprávách. Zde najdete všechny služby, které poskytujeme:

Charitní poradna Znojmo

V centru pomáháme bezplatně, nestranně a důvěrně osobám v nepříznivé sociální situaci. Seznamujeme uživatele s jejich právy, povinnostmi a dostupnými službami. Učíme je vyjádřit jejích potřeby a hájit jejich oprávněné zájmy. více informací 

 

Charitní ošetřovatelská služba

Službu zajišťujeme v domácím prostředí, na základě indikace obvodního nebo ošetřující lékaře, převazy bércových vředů, dekubitů, pooperačních ran, odběry krve, aplikace injekcí, infuzí, ošetřovatelskou rehabilitaci u klientů s poruchami hybnosti, komplexní péči o pacienty v terminálním stádiu /paliativní péči/. Odborné výkony provádí tým diplomovaných zdravotních sester. Ošetření poskytujeme denně, včetně sobot a nedělí, po celém znojemském okrese. více informací  

 

Charitní pečovatelská služba

 

Službu poskytujeme ve Znojmě a v obcích znojemského regionu. Pečovatelské úkony: pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru , pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. více informací 

 

Denní stacionář sv. Damiána

V denním stacionáři poskytujeme služby osobám s mentálním postižením, kombinovanými vadami i rysy autismu ve věku 7 až 64 let, které zpravidla bydlí doma se svou rodinou, jež o ně pečuje. Jejich situace jim nedovoluje, aby pracovaly, a zároveň nejsou schopny trávit čas samy, bez pomoci další osoby. Proto svou provozní dobou - pondělí až pátek od 6:30 do 15:30 hod. – v denním stacionáři doplňujeme péči rodiny. Jde o komplexní péči a zároveň o podporu rozvoje jedince, kterými přispíváme ke zlepšení kvality a usnadnění běžného života. . více informací 

 

 

Dílna sv. Kláry

je sociálně terapeutická dílna pro dospělé lidi s duševním onemocněním ve věku 19 – 64 let. Pomáháme těmto lidem zmírnit různé důsledky jejich onemocnění a vrátit se do běžného života. Nabízíme činnosti pracovní terapie, vzdělávací činnosti, skupinové programy, nácvik vedení domácnosti, činnosti, při kterých pečují o své fyzické zdraví – plavání, cvičení, vycházky, výlety apod. Všechny činnosti probíhají podle individuálních potřeb našich uživatelů a v individuálním tempu. více informací 

 

Dobrovolnické centrum

Skrze dobrovolníky přinášíme konkrétní pomoc potřebným lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Dobrovolníci nám pomáhají v našich projektech, pomáhají při práci s uživateli, při dobročinných akcích Charity, při sbírkách a při mimořádných událostech a krizových situacích. Dobrovolníkem se může stát osoba starší 15ti let. více informací 

 

 

Domácí hospic ZNOJMO

Díky dotační podpoře Jihomoravského kraje se zapojila do projektu podpory Domácí hospicové péče i Oblastní Charita Znojmo spolu se Spolkem Konipaska.

Vzájemnou spoluprací se podařilo vytvořit multidisciplinární tým odborníků, kteří nabízejí specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým, kteří o ně doma celodenně pečují. Poskytují rodině podporu, umožňující, aby člověk v posledním období života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení. více informací

 

Domov pro matky a otce v tísni

 

V Domově pomáháme matkám a otcům s dětmi popř. těhotným ženám v tíživé životní situaci a podporujeme matky a otce k plnohodnotnému životu. více informací 

 

 

Magdala - terénní služba Znojmo

Poskytujeme pomoc a podporu především ženám poskytujícím placené sexuální služby na Znojemsku, při návratu k běžnému způsobu života. Dále poskytujeme základní sociální poradenství, prevenci v oblasti pohlavně přenosných chorob a obchodu s lidmi. Projekt je také zahrnut do komplexního programu primární prevence města Znojma (preventivní program pro žáky a studenty 14 – 16 let). více informací

 

Klub Coolna Znojmo

Pomáháme zlepšit kvalitu života dospívajících a mladých dospělých a předcházet rizikovému chování prostřednictvím nabídky sociálních služeb, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory, vzdělávacích aktivit a zajištění bezpečného prostoru (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity. Službu poskytujeme ve Znojmě a Moravském Krumlově. více informací

Klub Coolna v Moravském Krumlově

Pomáháme zlepšit kvalitu života dospívajících a mladých dospělých a předcházet rizikovému chování prostřednictvím nabídky sociálních služeb, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory, vzdělávacích aktivit a zajištění bezpečného prostoru (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity. Službu poskytujeme ve Znojmě a Moravském Krumlově. více informací

Osobní asistence

je terénní služba zaměřená na pomoc osobám se zdravotním postižením - tělesným, mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Službu poskytujeme ve znojemském regionu a je určena pro děti, mládež a dospělé do 64 let. Uživatele podporujeme v soběstačnosti a tím jim umožňujeme setrvání v přirozeném prostředí. Službu poskytujeme bez časového omezení, v přirozeném prostředí a při činnostech, které uživatel potřebuje. více informací 

 

Rodinný sociální asistent

Podporujeme rodiny s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé životní situace zajistit optimální výchovu a péči svým dětem. Pomáháme rodinám posilovat rodičovské dovednosti a schopnosti, poskytujeme rodičům pomoc při řešení obtíží dětí ve škole a při přípravě na vyučování, při výchovných obtížích či péči o domácnost; pomáháme se zadlužeností rodiny, se získáním zaměstnání, s bydlením, s komunikací s úřady apod. více informací 

 

 

Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel

V Ateliéru pracujeme s lidmi s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Učíme uživatele nácvikům různých pracovních činností, pečovat o vlastní osobu, poznávat  jejich okolí a umět trávit  volný čas vhodnými způsoby. více informací

 

 

Tereza - krizová pomoc Znojmo

 

Podporujeme oběti domácího násilí při jejich úsilí o normalizaci života, obnovení sebedůvěry a o samostatné a bezproblémové fungování ve společnosti. Klademe důraz na zajištění bezpečí obětí a jejich dětí. více informací 


Publikováno 20. 12. 2018 9:23

Česká mše vánoční

Datum konání: 29. 12. 2018 - 30. 12. 2018

Česká mše vánoční 2018.pdf


Publikováno 19. 12. 2018 13:52

Změna svozu komunálního odpadu v 1. týdnu roku 2019

Datum konání: 5. 1. 2019

Změna svozu komunálního odpadu v 1. týdnu roku 2019, a to z pátku 4.1.2019 na sobotu 5.1.2019.


Publikováno 19. 12. 2018 13:41