Drobečková navigace

Obec Němčičky > Aktuality

Aktuality


Oznámení - Lékárna Višňové

Datum konání: 1. 4. 2020

 Lékárna Višňové sděluje občanům, že bude otevřena z provozních důvodů:

. v pondělí  od 10.00 do 16.00 hod.

. v úterý      od 09.00 do 15 hod.


Lékárna děkuje za pochopení.


Publikováno 27. 3. 2020 11:02

Zrušení zápisu do 1.třídy

Datum konání: 7. 4. 2020

Zápis do 1. třídy, který se měl konat 7. dubna 2020 je z důvodu nouzového stavu v rámci boje proti šíření pandemie COVID-19 ZRUŠEN.

Rodiče budou informování písemně Základní školou Mikulovice.

ZÁPIS DO ŠKOLY 07042020 ZRUŠEN.jpg


Publikováno 27. 3. 2020 10:58

Základní informace pro občany - Covid 19

Datum konání: 25. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Základní informace pro občany - Covid 19

Aktuální informace sledujte zde https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408283&TypeID=

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBČANY

NA UZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY BYL DNE 12. 3. 2020 VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV S ÚČINNOSTÍ OD 14.00 HODIN

V NÁVAZNOSTI NA NOUZOVÝ STAV BYL DNE 14. 3. 2020 VYHLÁŠEN ZÁKAZ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A PRODEJE SLUŽEB V PROVOZOVNÁCH S VÝJIMKOU PRODEJEN POTRAVIN, HYGIENICKÉHO ZBOŽÍ, LÉKAREN A JINÝCH S ÚČINNOSTÍ OD 6.00 HODIN

V NÁVAZNOSTI NA NOUZOVÝ STAV BYL DNE 15. 3. 2020 VYHLÁŠEN ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB NA ÚZEMÍ CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY S VYJÍMKOU CEST DO ZAMĚSTNANÍ, CEST NEZBYTNĚ NUTNÝCH K OBSTARÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB A JINÝCH S ÚČINNOSTÍ OD 16. 3. 2020 OD 0:00 HODIN

 

Seznam informačních telefonických linek, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit:

NOVÁ INFOLINKA

Telefon: 1212

Linky 155 a 112 volejte jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.

INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Linka je v provozu nepřetržitě

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Telefon: 773 768 994

Linka je v provozu po-pá 8:00-17:00

SPECIÁLNÍ INFOLINKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Telefon: 800 129 921 

KONTAKTNÍ LINKA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Telefon: 731 426 341 (v pracovní dny od 7:00 hod. do 19:00 hod.)
 

Aktuální informace sledujte na webových stránkách:

* Ministerstvo zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/);

* Ministerstvo zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html ).

* Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/tema/prevence/2019nco

* Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje http://www.khsbrno.cz/

* Fakultní nemocnice Brno https://www.fnbrno.cz/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-zpusobujici-onemocneni-covid-19/t6792

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

* Česká lékárnická komora https://www.lekarnici.cz/

* Světová zdravotnická organizace – WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

* Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

 
Základní informace COVID-19

http://www.szu.cz/tema/prevence/zakladni-informace

COVID-19 – informace pro občany

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

COVID-19 – Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ+-+Koronavirus+a+pracovněprávní+souvislosti.pdf/fb9728ac-3cd0-cdad-2f0b-da7ab6b412cf

 

NEZISKOVÁ ORAGANIZACE ELPIDA- POMÁHÁ SENIORŮM

V situaci, kdy byl vyhlášen nouzový stav na 30 dní, nabízíme obyvatelům Jihomoravského kraje profesionální pomoc naší bezplatné Linky seniorů na tel. čísle 800 200 007, která je v provozu každý den do 8 do 20 hodin.
Volajícím pomůžeme:

• zorientovat a najít správné informace;

• zprostředkovat kontakt na organizace, které vám mohou pomoci v místě

• propojit s dobrovolníky;

• sestavit krizový plán;

• sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí.

e-mail: linkasenioru@elpida.cz
 

INFORMACE IDS JMK

Aktuální informace IDS JMK (prolink https://www.idsjmk.cz/#lock33300 )

IDS JMK prosí všechny cestující, aby omezili placení za jízdenky v hotovosti u řidičů nebo průvodčích! Nákup jízdenek lze koupit v aplikaci POSEIDON, v Brně navíc i přes SMS.

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v uzavření všech škol v České republice kvůli zamezení šíření koronaviru bude s platností od čtvrtka 12. 3. 2020 do odvolání provoz na všech regionálních linkách IDS JMK veden podle jízdních řádů, které platily o jarních prázdninách

 

 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ EPIDEMIOLOGICKÉ KOMISE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Zasedání Krajské epidemiologické komise Jihomoravského kraje dne 28.2.2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408485&TypeID=2


Publikováno 25. 3. 2020 14:15

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21. 3. 2020

Datum konání: 25. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo pokyn, a to z důvodu zamezení šíření paniky a možnosti dezinformací a veřejného lynče velké skupiny občanů a jejich rodinných příslušníků. Tento pokyn byl vydán dne 21. 3. 2020 ke sjednocení postupu všech krajských hygienických stanic v ČR v poskytování informací o COVID-19 pro veřejnost a média. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se tímto pokynem řídí a vydává informace ve stanovené struktuře, tedy počty dle okresů a věku infikovaných osob. Tyto informace jsou zveřejňovány na http://www.khsbrno.cz/ ahttps://koronavirus.jmk.cz/ .

Stejné informace jsou poskytovány také krizovému štábu JMK v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem.
Veškeré informace pro veřejnost jsou exkluzivně uváděny na stránkách MZ ČR zde:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

 


Publikováno 25. 3. 2020 14:03

Popelářské desatero COVID-19

Datum konání: 30. 4. 2020

Popelářské desatero COVID-19_obce.pdf

Svoz odpadů COVID-19_občané v karanténě.pdf


Publikováno 25. 3. 2020 13:41

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Datum konání: 16. 3. 2020 - 24. 3. 2020

 

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215 

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020  do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;


II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;


III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);


IV. zrušuje

 1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
 2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové


Ing. Andrej Babiš
předseda vlády


Publikováno 16. 3. 2020 12:56

Přechod na DVB-T2

Datum konání: 31. 3. 2020

CT_prechod_DVB-T2_A4.pdf


Publikováno 16. 3. 2020 10:29

Informace Ministerstva školství k vyhlášení nouzového stavu

Datum konání: 13. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Informace k nouzovému stavu.pdf


Publikováno 13. 3. 2020 9:52

Zrušení dětského karnevalu

Datum konání: 22. 3. 2020 - 23. 3. 2020

 Z důvodů mimořádných opatření je zrušen dětský karneval, který se měl konat dne 22.3.2020.


Publikováno 12. 3. 2020 8:21

Mimořádná opatření č.2 - zákaz konání akcí nad 100 osob

Datum konání: 10. 3. 2020 - 22. 3. 2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-.pdf


Publikováno 10. 3. 2020 11:19

Mimořádná opatření č.1- uzavření základních, středních a vysokých škol

Datum konání: 11. 3. 2020 - 22. 3. 2020

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf


Publikováno 10. 3. 2020 11:04

Informace pro občany- Koronavirus Covid-19

Datum konání: 10. 3. 2020 - 31. 5. 2020

Koronavirus- covid19.PNG


Publikováno 10. 3. 2020 7:57

ZRUŠENO- Očkování psů proti vzteklině dne 21.3.2020

Datum konání: 21. 3. 2020

 Očkování psů proti vzteklině- ZRUŠENO

Náhradní termín bude včas oznámen.

Očkování proti vzteklině proběhne v sobotu dne  21.3.2020  

           od  9.15 - 9.30 h.

 Cena očkování proti vzteklině za jednoho psa je 150,- Kč. Očkovací průkazy s sebou.

 

Cena čipování - 380,- Kč nebo 520,- -  dle druhu a kvality čipu / dražší je i s registrací zdarma v databázi čipů/

 

Možno zakoupit : tablety na odčervení pro psy a kočky

                          : kapky a obojky proti  blechám a klíšťatům pro psy a kočky

                          : Sulfadimidin  a Sulfacox pro králíky

                          : Helmigal - odčervení pro prasata

                         

   MVDr. Štěpánka Illková, Únanov 378, 671 31  tel.  737 900 718


Publikováno 10. 3. 2020 7:44

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY MUDr. JANY ŠVEJDOVÉ OD 1.3.2020

Datum konání: 5. 3. 2020 - 31. 12. 2020

Pondělí: 7:00 - 10:00 Mikulovice
             10:00 - 12:00 Práče

Úterý: 10:00 - 12:00 Jevišovice
           12:00 - 14:00 Mikulovice sestra
           14:00 - 17:00 Mikulovice
           17:00 - 18:00 tel. 605 283 418

Středa: 7:00 - 12:00 Mikulovice

Čtvrtek: 7:00 - 9:00 Mikulovice
              9:30 - 10:00 Tulešice
            10:30 - 12:30 Jevišovice

Pátek: 7:00 - 11:00 Mikulovice


Publikováno 5. 3. 2020 12:57

Závěrečná fáze EET

Datum konání: 31. 1. 2020 - 1. 5. 2020

Závěrečná fáze EET.pdf

Veškeré informace k EET jsou dostupné na webu www.etrzby.cz (základní kroky přímo na https://www.etrzby.cz/cs/zakladni-kroky-a-zpusoby-evidence) a na infolince 225 092 392.


Publikováno 31. 1. 2020 11:01