Drobečková navigace

Obec Němčičky > Aktuality

Aktuality


Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Datum konání: 16. 3. 2020 - 24. 3. 2020

 

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215 

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020  do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;


II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;


III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);


IV. zrušuje

 1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
 2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové


Ing. Andrej Babiš
předseda vlády


Publikováno 16. 3. 2020 12:56

Přechod na DVB-T2

Datum konání: 31. 3. 2020

CT_prechod_DVB-T2_A4.pdf


Publikováno 16. 3. 2020 10:29

Informace Ministerstva školství k vyhlášení nouzového stavu

Datum konání: 13. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Informace k nouzovému stavu.pdf


Publikováno 13. 3. 2020 9:52

Zrušení dětského karnevalu

Datum konání: 22. 3. 2020 - 23. 3. 2020

 Z důvodů mimořádných opatření je zrušen dětský karneval, který se měl konat dne 22.3.2020.


Publikováno 12. 3. 2020 8:21

Mimořádná opatření č.2 - zákaz konání akcí nad 100 osob

Datum konání: 10. 3. 2020 - 22. 3. 2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-.pdf


Publikováno 10. 3. 2020 11:19

Mimořádná opatření č.1- uzavření základních, středních a vysokých škol

Datum konání: 11. 3. 2020 - 22. 3. 2020

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf


Publikováno 10. 3. 2020 11:04

Informace pro občany- Koronavirus Covid-19

Datum konání: 10. 3. 2020 - 31. 5. 2020

Koronavirus- covid19.PNG


Publikováno 10. 3. 2020 7:57

ZRUŠENO- Očkování psů proti vzteklině dne 21.3.2020

Datum konání: 21. 3. 2020

 Očkování psů proti vzteklině- ZRUŠENO

Náhradní termín bude včas oznámen.

Očkování proti vzteklině proběhne v sobotu dne  21.3.2020  

           od  9.15 - 9.30 h.

 Cena očkování proti vzteklině za jednoho psa je 150,- Kč. Očkovací průkazy s sebou.

 

Cena čipování - 380,- Kč nebo 520,- -  dle druhu a kvality čipu / dražší je i s registrací zdarma v databázi čipů/

 

Možno zakoupit : tablety na odčervení pro psy a kočky

                          : kapky a obojky proti  blechám a klíšťatům pro psy a kočky

                          : Sulfadimidin  a Sulfacox pro králíky

                          : Helmigal - odčervení pro prasata

                         

   MVDr. Štěpánka Illková, Únanov 378, 671 31  tel.  737 900 718


Publikováno 10. 3. 2020 7:44

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY MUDr. JANY ŠVEJDOVÉ OD 1.3.2020

Datum konání: 5. 3. 2020 - 31. 12. 2020

Pondělí: 7:00 - 10:00 Mikulovice
             10:00 - 12:00 Práče

Úterý: 10:00 - 12:00 Jevišovice
           12:00 - 14:00 Mikulovice sestra
           14:00 - 17:00 Mikulovice
           17:00 - 18:00 tel. 605 283 418

Středa: 7:00 - 12:00 Mikulovice

Čtvrtek: 7:00 - 9:00 Mikulovice
              9:30 - 10:00 Tulešice
            10:30 - 12:30 Jevišovice

Pátek: 7:00 - 11:00 Mikulovice


Publikováno 5. 3. 2020 12:57

Závěrečná fáze EET

Datum konání: 31. 1. 2020 - 1. 5. 2020

Závěrečná fáze EET.pdf

Veškeré informace k EET jsou dostupné na webu www.etrzby.cz (základní kroky přímo na https://www.etrzby.cz/cs/zakladni-kroky-a-zpusoby-evidence) a na infolince 225 092 392.


Publikováno 31. 1. 2020 11:01

Spuštění sirén k uctění památky J. Kubery

Datum konání: 3. 2. 2020

Hasičský záchranný sbor JmK informuje, že z důvodu uctění památky zesnulého předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery budou dne 3. 2. 2020 ve 12.00 hod. mimořádně spuštěny sirény jednotného systému varování. Půjde o nepřerušovaný tón sirény v délce 140 s bez doprovodného textu. Současně HZS JmK informuje, že se ruší pravidelná zkouška sirén dne 5. 2. 2020.


Publikováno 31. 1. 2020 10:44

Výsledky Tříkrálové sbírky v obci Němčičky

Datum konání: 31. 1. 2020 - 29. 2. 2020

V obci Němčičky se opět začátkem roku konala Tříkrálová sbírka.

 Koledníkům se podařilo vybrat 5 689,- Kč.

 Oblastní charita Znojmo děkuje všem dárcům a koledníkům.


Publikováno 31. 1. 2020 10:24

ZRUŠEN -Nebezpečný odpad - 21.3.2020

Datum konání: 21. 3. 2020

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD-ZRUŠEN

Náhradní termín bude včas oznámen.


Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 21.3.2020.
Kontejner bude přistaven před KD Němčičky od 8,00 - 8,30 hodin.


Odpady, které můžete uložit při sběru nebezpečných odpadů:


Zpětný odběr:
- Televize, monitory (pouze kompletní kusy
- Ledničky, mrazničky (pouze kompletní kusy)
- Elektrospotřebiče (pouze kompletní kusy), zářivky


Nebezpečný odpad:
- Olověné akumulátory
- Upotřebené oleje
- Pneumatiky od osobních vozidel- BEZ DISKŮ
- Znečištěné obaly (plechovky od barev, laků, olejů)
- Barvy, lepidla (v nádobách)
- Vyřazené chemikálie, staré postřiky


Publikováno 29. 1. 2020 15:48

ZRUŠEN -Velkoobjemový odpad - 6.4.2020

Datum konání: 6. 4. 2020

          ZRUŠEN- VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Náhradní termín bude včas oznámen.

Kontejner na VO bude přistaven před KD Němčičky v pondělí 6.4.2020 v 8,00 hodin.

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v úterý 7.4.2020.

 

Odpady, které můžete uložit při sběru velkoobjemových odpadů:

 • Starý nábytek
 • Matrace
 • Koberce, lina
 • Textil- pouze znehodnocený, peřiny
 • Keramika
 • Rozebrané ledničky, televize, elektrozařízení

Publikováno 29. 1. 2020 15:43

Zatoulaný pes

Datum konání: 1. 2. 2020

V obci Mikulovice byl nalezen tento pejsek, zdržuje se zde už asi 4 dny. Má strach, nedaří se ho odchytit. Pokud ho poznáte, nebo víte komu patří, tak se prosím ozvěte na tel. 515 252 129 nebo na mobil 722 904 156 (p. Kříž).zatoulaný pes.jpg


Publikováno 28. 1. 2020 10:29


Dlouhodobá předpověď počasí

Letecká havárie 1944

Vzpomínková akce

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015

Rok 2014
pomnik letcum_deska_detail.jpg Letecká naučná stezka

ZNOJEMSKÝ VOKURCI

odkaz

 

Kniha návštěv

příspěvků: 11