VÝROČNÍ ZPRÁVAo činnosti úřadu Obce Němčičky v oblasti poskytování informací za rok 2017

  1. Počet písemně podaných žádostí o informace:
    V roce 2017 byly podány 4 písemné žádostí o informace.
  2. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí:
    V roce 2017 nebylo podáno žádné odvolání.
  3. Přezkoumání rozhodnutí soudem:
    V roce 2017 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
  4. Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:
    V roce 2017 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
    .
Dlouhodobá předpověď počasí

Letecká havárie 1944

Vzpomínková akce

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015

Rok 2014
pomnik letcum_deska_detail.jpg Letecká naučná stezka

ZNOJEMSKÝ VOKURCI

odkaz

 

Kniha návštěv

příspěvků: 11