Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 6 10 15

Upozornění JMK na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Datum konání: 31. 12. 2017

 

Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.

Touto cestou si Vás dovolujeme požádat, abyste o této skutečnosti vhodnou formou informovali občany ve vašich obcích a v případě, že vlastní pozemky pod silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, aby se tito občané s nabídkou na prodej pozemků přednostně obraceli na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

otisk razítka

Ing. Petr Beneš

vedoucí odboru

 


Publikováno 13. 10. 2017 8:36

E.ON- Upozornění vlastníkům pozemků na ořez či odstranění dřevin

Datum konání: 30. 11. 2017

E.ON ořez dřevin.pdf


Publikováno 16. 10. 2017 8:39

Upozornění pro voliče

Datum konání: 21. 10. 2017

 

Upozornění pro voliče

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel informaci, že některé sady hlasovacích lístků, dodané tiskárnou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. – 21. října 2017, neobsahují kompletní počet hlasovacích lístků.

Upozorňujeme proto voliče, aby si zkontrolovali, zda obdrželi kompletní sadu hlasovacích lístků pro Jihomoravský kraj podle jejich výčtu, který je uveden na oranžovém lístku, který je součástí každé sady. Pro úplnost uvádíme, že kompletní sada hlasovacích lístků není tvořena nepřerušenou číselnou řadou 26 politických subjektů kandidujících v Jihomoravském kraji, neboť politické subjekty s některými čísly se uchází o přízeň voličů v jiných volebních krajích.

V případě nekompletní sady hlasovacích lístků se mohou voliči obrátit na obecní úřad podle místa trvalého pobytu, kde obdrží náhradní sadu. Kompletní sadu hlasovacích lístků může volič obdržet i ve dny voleb přímo ve volební místnosti.

Pro informaci uvádíme, že přehled hlasovacích lístků pro volební kraj Jihomoravský je zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz pod odkazem Volby

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346663&TypeID=2

Krajský úřad Jihomoravského kraje, dne 16.10.2017

 


Publikováno 17. 10. 2017 12:33

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 3. 10. 2017

 

 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

 Dne 03.10.2017 od 07:30 do 11:00

 Domácnosti, provozy a zařízení napájené z distribuční trafostanice TS Němčičky - Obec (620395)

 Odběratelská trafostanice Němčičky - ZD (č. 620396)


Publikováno 5. 9. 2017 8:17

TAMURA- nabídka práce

Datum konání: 30. 9. 2017

tamura_inzerce.pdf


Publikováno 23. 8. 2017 15:50

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 20. 9. 2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

 Dne 20.09.2017 od 07:30 do 15:00

 VYPNUTÁ OBLAST: Domácnosti, provozy a zařízení napájené z distribuční trafostanice TS Němčičky – Obec (620395)

 Odběratelská trafostanice Němčičky - ZD (č. 620396)


Publikováno 18. 8. 2017 8:53

Posvícení v Němčičkách dne 9. a 10.9.2017

Datum konání: 9. 9. 2017 - 10. 9. 2017

plakát 2017.docx


Publikováno 27. 7. 2017 11:26

Festival psychedelické hudby - Výrovice

Datum konání: 1. 9. 2017 - 3. 9. 2017

Oznamuji občanům dotčených obcí, že ve dnech 1. 9. 2017 od 18:00 – 3. 9. 2017 do 18:00 se bude v areálu kempu Výr konat festival psychedelické hudby Psy Island festival 2017. Festival se koná na soukromém pozemku a organizátor má udělenou výjimku z vyhlášky obce Výrovice č.1/2015. Výjimka obsahuje také podmínky pro udělení, a to především v zajištění osoby, která bude po dobu konání festivalu 24 hodin denně řešit stížnosti občanů a neprodlené vyřešení těchto stížností. Touto osobou je p. Josef Pekárek tel.: 732 130 271. Obec nemá pro tuto akci schválenou vyhlášku vymezující dobu nočního klidu. Znamená to, že platí zákon v plném rozsahu.

          Za případné vzniklé potíže s tímto festivalem se předem omlouváme.

 

                                                                               starosta obce Výrovice

                                                                                            Pavel Vlček


Publikováno 29. 8. 2017 9:45

Nařízení státní veterinární správy- AMP

Datum konání: 31. 8. 2017

Mimoradna_veterinarni_opatreni_AMP_CR_(2851622).pdf


Publikováno 17. 7. 2017 9:23

Africký mor prasat - důležité informace

Datum konání: 31. 8. 2017

 Africký mor prasat - důležité informace

V souvislosti s výskytem afrického moru prasat v ČR HZS JmK ve spolupráci s Krajskou veterinární správou JMK předává aktuální informace k této nákaze a doporučenému chování při nálezu uhynulého prasete.

Postup při nálezu uhynulého prasete

Při nálezu uhynulého prasete, prosím, kontaktujte krizovou linku Krajské veterinární správy JMK (nezasílat SMS), která funguje nepřetržitě na telefonním čísle 720 995 213.

Postupy pro obyvatelstvo a uživatele honitby při nálezu uhynulého prasete naleznete na stránkách SVS ČR

Aktuální informace k africkému moru prasat v ČR naleznete na stránkách SVS ČR


Publikováno 11. 7. 2017 7:49

Novější 1 3 6 10 15

Dlouhodobá předpověď počasí

Letecká havárie 1944

Vzpomínková akce

Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015

Rok 2014
pomnik letcum_deska_detail.jpg

Bazén Tavíkovice

V den svých narozenin, vstup do bazénu zdarma.

http://www.domovtavikovice.cz/?page_id=261

ZNOJEMSKÝ VOKURCI

odkaz

Němčičky (okres Břeclav)

www.nemcicky.cz

Němčičky (okres Brno-venkov)

www.nemcickyubrna.cz

Kniha návštěv

příspěvků: 11
TOPlist