Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 6 10 15

Upozornění JMK na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Datum konání: 31. 12. 2017

 

Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.

Touto cestou si Vás dovolujeme požádat, abyste o této skutečnosti vhodnou formou informovali občany ve vašich obcích a v případě, že vlastní pozemky pod silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, aby se tito občané s nabídkou na prodej pozemků přednostně obraceli na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

otisk razítka

Ing. Petr Beneš

vedoucí odboru

 


Publikováno 13. 10. 2017 8:36

Volby přísedících pro období 2018-2022

Datum konání: 29. 12. 2017

Volby přísedících pro období 2018-2022.pdf


Publikováno 21. 11. 2017 10:49

RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ V BĚHAŘOVICÍCH

Datum konání: 25. 12. 2017

rybovka plakat1.jpg


Publikováno 24. 10. 2017 8:46

Čištění komínů na tuhá paliva

Datum konání: 13. 12. 2017

 

Kominictví Křivánek provede čištění komínů na tuhá paliva

dne 13.12.2017 v 11,00 hod


Publikováno 11. 12. 2017 10:53

ČSSZ informuje klienty o změně provozu pokladen

Datum konání: 4. 12. 2017 - 3. 1. 2018

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) informuje klienty o změně provozu pokladen, která souvisí s koncem letošního roku. Pokladny pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti na okresních správách sociálního zabezpečení, na Pražské správě sociálního zabezpečení a jejich územních pracovištích, na Městské správě sociálního zabezpečení v Brně (OSSZ), budou otevřeny naposledy ve středu 20. 12. 2017.

Ve středu 27. 12. 2017 budou pokladny OSSZ zcela uzavřeny.

Klienti, kteří budou chtít v uvedený den zaplatit pojistné, mohou využít k zaplacení pojistného bankovní převod nebo poštovní poukázku na přepážce České pošty.

Pojistné za listopad musí být připsáno na účtu příslušné OSSZ nejpozději ve středu 20. 12. 2017.

Od středy 3. 1. 2018 budou pokladny OSSZ otevřeny v běžném režimu.

Úprava provozu pokladen OSSZ je vyvolána přijatým opatřením České národní banky spočívajícím v zajištění včasného zúčtování všech plateb se státním rozpočtem na konci roku ve smyslu platných rozpočtových pravidel.

Pokladna pro mimořádné hotovostní výplaty důchodů v ústředí ČSSZ v Praze bude v pátek 29. 12. 2017 zavřena. Od úterý 2. 1. 2018 bude tato pokladna otevřena v běžném režimu.

Uvedená informace je k dispozici na http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/171201-ve-stredu-27-prosince-2017-bude-omezen-provoz-pokladen-ossz.htm


Publikováno 5. 12. 2017 8:23

E.ON- Upozornění vlastníkům pozemků na ořez či odstranění dřevin

Datum konání: 30. 11. 2017

E.ON ořez dřevin.pdf


Publikováno 16. 10. 2017 8:39

Noc venku 2017 - Znojmo

Datum konání: 23. 11. 2017

NOC VENKU 2017 - plakát.jpg


Publikováno 16. 11. 2017 8:17

Upozornění pro voliče

Datum konání: 21. 10. 2017

 

Upozornění pro voliče

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel informaci, že některé sady hlasovacích lístků, dodané tiskárnou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. – 21. října 2017, neobsahují kompletní počet hlasovacích lístků.

Upozorňujeme proto voliče, aby si zkontrolovali, zda obdrželi kompletní sadu hlasovacích lístků pro Jihomoravský kraj podle jejich výčtu, který je uveden na oranžovém lístku, který je součástí každé sady. Pro úplnost uvádíme, že kompletní sada hlasovacích lístků není tvořena nepřerušenou číselnou řadou 26 politických subjektů kandidujících v Jihomoravském kraji, neboť politické subjekty s některými čísly se uchází o přízeň voličů v jiných volebních krajích.

V případě nekompletní sady hlasovacích lístků se mohou voliči obrátit na obecní úřad podle místa trvalého pobytu, kde obdrží náhradní sadu. Kompletní sadu hlasovacích lístků může volič obdržet i ve dny voleb přímo ve volební místnosti.

Pro informaci uvádíme, že přehled hlasovacích lístků pro volební kraj Jihomoravský je zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz pod odkazem Volby

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346663&TypeID=2

Krajský úřad Jihomoravského kraje, dne 16.10.2017

 


Publikováno 17. 10. 2017 12:33

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Datum konání: 3. 10. 2017

 

 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

 Dne 03.10.2017 od 07:30 do 11:00

 Domácnosti, provozy a zařízení napájené z distribuční trafostanice TS Němčičky - Obec (620395)

 Odběratelská trafostanice Němčičky - ZD (č. 620396)


Publikováno 5. 9. 2017 8:17

TAMURA- nabídka práce

Datum konání: 30. 9. 2017

tamura_inzerce.pdf


Publikováno 23. 8. 2017 15:50

Novější 1 3 6 10 15

Dlouhodobá předpověď počasí

Letecká havárie 1944

Vzpomínková akce

Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015

Rok 2014
pomnik letcum_deska_detail.jpg

Bazén Tavíkovice

V den svých narozenin, vstup do bazénu zdarma.

http://www.domovtavikovice.cz/?page_id=261

ZNOJEMSKÝ VOKURCI

odkaz

Němčičky (okres Břeclav)

www.nemcicky.cz

Němčičky (okres Brno-venkov)

www.nemcickyubrna.cz

Kniha návštěv

příspěvků: 11
TOPlist